Penetrat premaz

HIDROIZOLACIONI PENETRACIONI PREMAZ

Ima ulogu u zaštiti građevina od naleta vode pod pritiskom, vlage , kao i podzemnih voda. Predstavlja jedinstveni i univerzalni (jednokomponentni) penetrirajući – hidroizolacioni premaz koji se koristi za:

  • Hidroizolaciju cigle i kamena
  • Hidroizolaciju cementnog maltera
  • Hidroizolaciju betona

Najbolji efekat se ostvaruje korišćenjem hidroizolacionog penetracionog premaza –penetrata, njegovom ugradnjom preko betona starosti od jednog dana.

Penetrat je paropropustan. Veoma je bitno napomenuti da on ne izaziva kondenzaciju i omogućava da se preko njega malteriše cementnim, produžnim ili krečnim malterom. Može da izdržava pritisak vode sve do 7 bara.

Odlike proizvoda:

  • Ekološki proizvod
  • Zdravstveno ispitan i ispravan.

Prosečna potrošnja je 2,5 – 3 kg/m2 za tri sloja

PREUZMITE NAŠ KATALOG

Pogledajte online ili preuzmite naš katalog kako biste videli opširnije o našim uslugama i asortimanu koju imamo u ponudi.

Izostop, Orsona Velsa br.3, Beograd

KONTAKT: +381 11 318 63 04 | +381 63 60 38 12
EMAIL: IZOSTOP@LIVE.COM
PIB 107985462,
MB 20910461,
Šifra delatnosti 4399 - građevinarstvo.