PENETRAT

Izolit penetrat

Hidroizolacioni penetracioni premaz

Glavna uloga ovog premaza je u zaštiti građevina od naleta vode pod pritiskom, vlage , kao i podzemnih voda. Predstavlja jedinstveni i univerzalni (jednokomponentni) penetrirajući – hidroizolacioni premaz koji se koristi za:

  • Hidroizolaciju cigle i kamena
  • Hidroizolaciju cementnog maltera
  • Hidroizolaciju betona

Za ostvarivanje najboljeg efekata potrebno je korišćenje hidroizolacionog penetracionog premaza – penetrata, odnosno njegova ugradnja preko novog betona starosti od jednog dana. Smesu za ugradnju dobijamo mešanjem sa vodom do kremaste gustine.

Prilikom ugradnje najbolje je koristiti četku, takođe prepručuje se korišćenje zaštitinih rukavica. Nanošenje se najčešće radi u tri sloja kod ravnih površina, a kod neravnih preporučuje se više slojeva izmedju kojih mora biti razmak najmanje 24 sata.

Može se ugraditi i na stare zidove, ali zidovi moraju predhodno biti očišćeni odnosno da se sa njih ukloni sav materijal kojim su malterisani a onda dobro nakvašeni.

Karakteristike

Penetrat je jedinstveni proizvod za hidroizolaciju koji je nastao u Srbiji. Zahvaljujući dugogodišnjim ispitivanjima i usavršavanjima njegovog sastava dobio je brojna priznanja za kvalitet.  U tom smislu sa sigurnošću tvrdimo da je zdravstveno ispitan i ispravan ekološki proizvod.

penetrat je paropropustan proizvod. Veoma je bitno napomenuti da on ne izaziva kondenzaciju i moguće je preko njega raditi završne radove kao što su malterisanje cementnim, produžnim ili krečnim malterom.

Prilikom nanošenja penetrate, podloga mora biti vlažna. U koliko pak želite ugradnju na suve podloge, morate najpre te podloge dobro nakvasiti.

Pored toga što je sastavljen od materijala za vodonepropusnost, ovaj proizvod sadrži i druge dodatke koji mu pomažu da se lako ugradi i da ostane dugortajan. Zdravstveno je ispitan pa se može koristiti i za upotrebu u rezervoarima pitke vode.

Nepropustan je na pritisak vode sve do 7 bara te se može koristiti i za hidroizolaciju zidova u podrumima kao i u stambenim zgradama.

Potrošnja

Prosečna potrošnja materijala je 2,5 – 3 kg/m2 za tri sloja (kod ravne površine)

Dvokomponentni hidroizolacioni elestični premaz (Polycoat elastic)

Hidroizolacioni elestični premaz se prvenstveno koristi za hidroizolaciju površina od betona, od cementnog maltera, limenih površina. Dakle, može koristiti za hidroizolaciju ravnih krovova, terasa, balkona i to većih kvadratura (preko 300 ).

Hidroizolacioni elestični premaz sadrži atheziju na betonske elemente, kondor, bitumen, čelične elemente, staklo. Njegovo nanošenje obavlja se dvoslojnim premazivanjem četkom, s tim što drugi sloj nanosimo tek kada prvi sloj bude potpuno prohodan. U slučaju da se njegova ugradnja vrši preko betona preporučuje se nanošenje PRAJMER GP prajmera. Može se ojačati trevira platnom.

Prilikom nanošenja vrlo je bitno da podloga bude čvrsta, dobro očišćena kao i blago nakvašena.

Karakteristike

Karakteriše ga visok stepen otpornosti na izuzetno visoke temperaturne razlike. Poseduje mogućnost, zahvaljujući posebnim aditivima, ugrađivanja pri temperaturama od -10 do +30.

Sastavljen je od materijala za vodonepropusnost, a sadrži i druge dodatke koji mu pomažu da se lako ugradi i da ostane dugortajan. Nepropustan je na pritisak vode do 4 bara i ne sadrži hloride.

Takođe je veoma elastičan i iz tog razloga sa sigurnošću možemo reći da naneti slojevi ovog premaza neće pucati te može izdržati sve radove objekta.

Potrošnja

Prosečna potrošnja hidroizolacionog elestičnog premaza je 2,5-3,5  za dva sloja premaza. Prilikom ojačavanja trebira platnom potrošnja može biti za nijansu veća 3-3,5 .

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz (Flex aquastop)

Ovaj tip dvokomponentnog fleksibilnog hidroizolacionog premaza je izrađena na polimer-cementnoj osnovi. Svoju prioritetnu primenu nalazi za izvođenje hidroizolacije betonskih površina, opeka i cementnih košuljica.

Područja gde se koristi dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz su hidroizolacija terasa, mokrih čvorova, podrumskih prostorija, bazena – rezervoara i osim toga, gde  god da ima potrebe za fleksibilnom hidroizolacijom visokog kvaliteta.

Nanošenje ovog proizvoda obavlja se premazivanjem četkom u najmanje dva sloja, s tim što drugi sloj nanosimo tek kada prvi sloj bude potpuno prohodan. Prilikom nanošenja vrlo je bitno da podloga bude čvrsta, dobro očišćena kao i blago nakvašena

Karakteristike

Flex aquastor je dvokomponentni premaz stavljen od materijala za vodonepropusnost, a sadrži i druge dodatke koji mu pomažu da se lako ugradi, ostane dugotrajan i održi visoku fleksibilnost. Nepropustan je na pritisak vode do 4 bara i ne sadrži hloride.

Ima dobar stepen otoprnosti na visoke temperaturne razlike.

Veoma bitna karakteristika ovog premaza je da sadrži atheziju na betonske elemente i malter.

Takođe je veoma elastičan i iz tog razloga sa sigurnošću možemo reći da naneti slojevi ovog premaza neće pucati te može izdržati sve radove objekta.

Potrošnja

Prosečna potrošnja proizvoda je 2,5-3 kg/m2 za dva sloja.

Detalje o uslugama izvođenja radova hidroizolacije možete pogledati ovde.

Ukoliko želite da nas kontaktirate, to možete učiniti klikom na link ovde.

PREUZMITE NAŠ KATALOG

Pogledajte online ili preuzmite naš katalog kako biste videli opširnije o našim uslugama i asortimanu koju imamo u ponudi.

Izostop, Orsona Velsa br.3, Beograd

KONTAKT: +381 11 318 63 04 | +381 63 60 38 12
EMAIL: IZOSTOP@LIVE.COM
PIB 107985462,
MB 20910461,
Šifra delatnosti 4399 - građevinarstvo.