Ekspandirani polistiren EPS

Ekspandirani polistiren EPS
Stiropor je trajna toplotna izolacija

Energetski štedljive zgrade i kvalitetne prostore za boravak ne možemo ni zamisliti bez ekspandiranog polistirena (EPS). U razvijenim državama je stanje takvo, da je 90% svih fasada izolovanih upravo sa ekspandiranim polistirenom.

U većini sistema toplotne izolacije ,zbog svojih izuzetnih svojstava stiropor je nezamenljiv. Koristimo ga svuda gde je potrebno uraditi toplotnu i zvučnu izolaciju zidova, krovova, podova i drugih konstruktivnih delova za sve vrste zgrada. Investicija u toplotnu izolaciju od stiropora sa energetskog stanovišta veoma brzo se vraća, jer svaki kilogram ispravno upotrebljenog EPS-a u pedeset godina uštedi 400 litara ulja za loženje. Stiroporu voda i vlaga iz okruženja ne smetaju, jer su ćelije zavarene pod pritiskom vrele pare i iz tog razloga nisu potrebna dodatna veziva, odnosno štetni lepak.

Naziv „stiropor“ postao je sinonim za izolacione ploče od ekspandiranog polistirena sa kratkom oznakom EPS. Svojstva EPS sirovine su takva da granule kod visokih temperatura povećaju volumen do 60 puta. U procesu proizvodnje, pri ekspandiranju u kalupu se stvaraju visoki pritisci. Iz tog razloga kao i zbog prisutnosti visoke temperature i vodene pare materijal se međusobno zavari (spoji) bez štetnih veziva za zdravlje ljudi. Međuprostor između zavarenih ćelija omogućuje pločama izuzetnu paropropusnost i nisku toplotnu provodljivost zbog vazduha koji miruje, koji je kao takav odličan izolator.

Osim toga prijatan je za okolinu i jedini je toplotno izolacioni materijal koji se može 100% reciklirati, jer sadrži samo jedan polimer i nema dodatnih veziva i impregnacija. Obzirom na paropusnost vodene pare puno je bolji od drveta. Zbog svih tih svojstava stiropor se svrstava među univerzalne toplotno izolacione materijale.

• Stiropor je u primeni kao građevinski materijal još od 1952. godine
• U velikom broju zgrada izolacija od stiropora već 50 godina odlično vrši svoju funkciju
• Stiropor je izolacija koja „DIŠE“; dokaz za to je 2x veća propusnost vodene pare u poređenju sa drvetom smreke: μ EPS = 35 → μ DRVETA = 70
• Toplotno izolaciona moć stiropora ostaje kroz celi životni vek ista
• EPS je izolacija, kojoj ni voda niti vlaga ne smanjuju mehanička svojstva, otporna je i na poplave. Nakon isušenja svojstva ostaju nepromenjena
• U većini država EU je 90% svih fasada izolovano upravo sa Stiroporom

KAKO „DIŠU“ STIROPOROM OBUČENI ZIDOVI?

Sa izrazom »disanje zidova« kreatori (dizajneri) reklamnih poruka i svi stručnjaci slikovito opisuju difuziju ili prodiranje vodene pare iz prostora za boravak kroz zidove.

Većina problema sa vlagom u prostorima kod energetskih sanacija nastaje zbog ugradnje novih prozora sa efikasnijim dihtovanjem, što dosta smanjuje izmjenjivanje vazduha. Merenja su pokazala, da kroz toplotno neizolovane zidove (zid od cigle) u najboljem slučaju prodire najviše do 3 % potrebne izmene vazduha, preostalih 97 % ipak treba osigurati provetravanjem. Ni u kom slučaju ne treba očekivati, da će se provetravanje prostora vršiti izmenjivanjem vazduha kroz spoljne zidove; za tu namenu takođe, difuziono otvoreni drveni zidovi nisu prikladni.

Kao zanimljivost ponovo navodimo, da je otpor difuziji vodene pare kod drveta (μ=70) dva puta veća nego kod fasadnog stiropora (μ=35). Količina vodene pare, koja nastaje u prostoru (disanje, kuvanje, pranje, sušenje) je uvek nekoliko puta veća nego što je sposobnost prolaska kroz spoljne zidove – bez obzira na vrstu ugrađenih materijala. Štetne pojave (kao što su npr. vlažni zidovi i buđ) su još izraženiji na mestima sa nedovoljno ili neodgovarajuće izvedenom toplotnom izolacijom. Tvrdnja, da je izbor toplotne izolacije od stiropora uzrok za prekomernu vlažnost u prostoru, takođe, nije utemeljena.

Šta kad je požar?

Ekspandirani polistiren je u građevinarstvu u većini država EU prepoznat kao materijal, koji je samogasiv – izolacija koja se prilikom požara topi, i izolacija kao takva, ne sme požar prenositi dalje. Sistemi fasada sa izolacijom od ekspandiranog polistirena, koja je prekrivena armiranim malterom i završnim slojem, spadaju u odlični razred B-d1 reakcije na požar. Sve građevinske EPS ploče su po Normi EN 13501-1 u razredu E reakcije na požar, odnosno razredu B1 prema DIN 4102. (»samogasiv materijal«).

Eps i u vrtićima, benzinskim pumpama…

Iz navedenog se vidi, da ima mnogo država u EU u kojima je 90 % svih fasada izolovano upravo sa fasadnim stiroporom. Fasadna izolacija od EPS-a bila je, bez preterivanja, projektovana u velikom broju objekata raznih namena do visine od 22 m; stambeni blokovi, domovi zdravlja, škole, vrtići pa čak i benzinske pumpe!

EPS ploče, otporne na vodu

Stiropor u fasadama i podovima ima dosta prednosti u odnosu na ostale izolacije osetljivim na vodu (procurivanje krovova, poplave, gašenja prostora vodom..) Stiroporne ploče kod potpunog potapanja u jednom mesecu upiju manje od 5 vol. %, tako namočene ploče se lako osuše i dalje obavljaju svoju izolacionu funkciju. Dozvoljeno vodoupijanje EPS ploča (X max 40 %) u sezoni grejanja na fasadi je čak 4 x veća od vlaknenih izolacija, kod kojih usled kondenzacije može doći do trajnih oštećenja! Kod osetljivih materijala u slučaju da su u dodiru sa vodom i prekomernom vlagom potrebna je skupa zamena zahvaćenih površina.

Pet razloga za eps:
  • Mehanički otporan na oluje, poplave i razna procurivanja
  • 20 – 30 % jeftinije izvođenje fasadnog sistema u poređenju sa otalim izolacijama
  • Odličan razred B1 reakcije na požar u fasadnim sistemima
  • Stiropor je čak paropropusniji od drveta smreke
  • Brzi povrat investicije
  • Stiropor sa godinama ne menja svoja svojstva, voda kod vatrogasnih intervencija mu ne smeta

PREUZMITE NAŠ KATALOG

Pogledajte online ili preuzmite naš katalog kako biste videli opširnije o našim uslugama i asortimanu koju imamo u ponudi.

Izostop, Orsona Velsa br.3, Beograd

KONTAKT: +381 11 318 63 04 | +381 63 60 38 12
EMAIL: IZOSTOP@LIVE.COM
PIB 107985462,
MB 20910461,
Šifra delatnosti 4399 - građevinarstvo.