BITUMEN

Bitumen i bitumenski proizvodi

Bitumen, predstavlja dobro poznatu vrstu materijala koji se koristi za obavljanje mnogih poslova u oblastima kao što su građevina, putogradnja itd. Upravo zbog njegove široke upotrebe izuzetno je cenjen kao građevinski materijal. Njegov zadatak je da onemogući prodor vode. Bitumen nalazi upotrebu i kao glavni sastojak za izradu bitumenskih traka.

Iako se poslednjih godina pojavljuju ,,novi” sintetički materijali za hidroizolaciju, u praksi se se itekako pokazalo da su hidroizolacije koje se obavljaju na bitumenskoj osnovi daleko bolje, jer bitumen ima izuzetno dug vek trajanja, postojan je, takođe treba istaći da se on nalazi u prirodnim ležištima kao i da nema štetnih uticaja po okolinu.

Postoji nekoliko vrsta bitumena. U nastavku navodimo neke od njih:

Oksidirani bitumen

Oksidirani ili industrijski bitumen pogodan je za izradu hidroizolacionih traka koje se koriste na mestima koja nisu izložena visokim temperaturama. Ovakav tip bitumena primarnu ulogu ima kod izvođenja radova hidroizolacije delova objekta koji nisu ukopani. Njihova tačka topljenja je iznad 70°C. Pucaju na temperaturama ispod 0°C.

Bitumen, modifikovan plastomernim dodacima (APP)

Bitumen, modifikovan plastomernim dodacima (APP) se upotrebljava za izradu hidroizolacionih traka koje se korise protiv vlage ili vode iz tla, a slično kao i oksidirani bitumen korisi se i za ravne krovove. Svoju primenu bez problema nalaze i kod najzahtevnijih horizontalnih/vertikalnih hidroizolacija kod podzemnih delova objekta koji se izlažu vodenom pritisku. Tačka razmekšavanja trake od plastomernih bitumena je iznad temperature 120°C, dok kod temperature od – 5°C do – 10°C   ne pucaju. Trake su dimenzionalno stabilne i toplotno postojane.

Bitumen, modifikovan elastomernim dodacima (SBS)

Bitumen, modifikovan elastomernim dodacima (SBS)se koristi za izradu hidroizolacionih traka koje se koriste za ugrađivanje hidroizolacije delova objekata koji su ukopani i za zaptivanje ravnih krovova. Ove trake su mekane. Koristi se kod  hidroizolacionih betonskih i čeličnih sistema mostova.

Tačka razmekšavanja im je na temperaturi iznad 100°C, a kod temperature od – 15°C do – 25°C ne pucaju, zato ih možemo ugrađivati i kod nižih temperatura (i ispod 0°C). Betonske  podloge nisu jedine gde se upotrebljavaju elastomerne bitumenske trake, one se upotrebljavaju i kod ugradnje na drvenim i metalnim podlogama (visoko profilisani trapezni lim).

Bitumenske trake, koje su izrađene od bitumena, koriste se da kod raznih građevinskih konstrukcija, stambenih objekata, kuća spreče prodor vode i vlage. Uložak od koga se sastoje je dvostrano obložen sa bitumenskom masom. Poseduju izuzetno  visok nivo bitumena . Nezavisno od vremenskih uslova moguća je ugradnja istih.

Upotreba bitumenskih traka

 • Bitumenske trake koriste se kod hidroizolacije ukopanih delova objekta u manje zahtevnim i manje vlažnim terenima bez prinweisustva zaostajuće ili stajaće vode (procedna voda)
 • Koriste se kod hidroizolacije ukopanih delova objekta u zahtevnim i vlažnim terenima sa stalnom ili povremeno prisutnom podzemnom vodom (voda pod pritiskom)
 • Svoju upotrebu nalaze kod sistema ravnih krovova i terasa (klasični toplotno izolovan ravan krov, inverzni ravan krov, kombinovani ili »duo« ravan krov)
 • Upotrebljavaju se kod parnih brana u sistemima ravnih krovova
 • Koriste se kod sistema kosih krovova (podloga za preklopno pokrivanje, završni sloj s posipom od mineralnih škriljaca)
 • Koriste se kod hidroizolacije u niskogradnji (viadukti, parkirališta, javne garaže)
 • Samoljepive trake: samoljepive trake koristimo za direktno polaganje na izolaciju od EPS-a ili XPS-a.

Vrste bitumenskih traka

Bitumenske trake moguće je podeliti prema materijalu od koga je izrađen uložak, prema debljini trake, težini trake, prema vrsti upotrebe trake masi trake.

Kondorin V3

Stakleni voal koristi se za izradu hidroizolacione trake Kondor V3. Karakteriše ga to što je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom, a pored toga ima i zaštitu u vidu polietilenske folije.

Kondorin V3 je najbolje koristiti  kod manje zahtevnih jednoslojnih ili višeslojnih hidroizolacija vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata hidroizolaciona traka Kondorin V3 nalazi svoju primenu. Takođe, može biti upotrebljen i kao sekundarni pokrivač kod sistema kosih krovova.

Ugradnja ovakve vrste trake vrši se varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231 i SRPS EN13969 tip A.

Opis proizvoda

IDENT: 4012
Uložak: stakleni voal

Masa: >2.1 kg/m2

Fleksibilnost pri: 0°C

Otpornost prema tečenju: 70° C

Prekidna sila
Uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N
Izduženje pri prekidu: >2 %

Rolna: 10 m2

Kondor V3

Stakleni voal koristi se za izradu hidroizolacione trake . Karakteriše ga to što je sa obe strane obložen kvalitetnom bitumenskom masom, koja je modifikovana dodatkom plastomernih polimera (APP).  Preporučuje se za korišćenje manje zahtevnih jednoslojnih ili višeslojnih hidroizolacija vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata.

Hidroizolaciona traka Kondor V3 se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13707 i SRPS EN13969 tip A.

Opis proizvoda

IDENT: 4003

Uložak: stakleni voal

Masa: >2.8 kg/m2

Fleksibilnost pri: -5° C

Otpornost prema tečenju 120° C

Prekidna sila

Uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N

Izduženje pri prekidu: >2 %

Rolna: 10 m2

Plastomerne bitumenske trake za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – Kondor V4

Hidroizolaciona traka kondor V4 se upotrebljava kao donji ili međusloj kod dvoslojnih ili višeslojnih sistema ravnih krovova. Kod izuzetno zahtevnih vertikalnih i horizontalnih hidroizolacija podzemnih delova objekata, koji se stalno izlažu vodenim pritiscima, Kondor V4 nalazi svoju primenu.

Plastomerna bitumenska traka za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR V4 i sa jedne i sa druge strane ima zaštitu u vidu  polietilenske folije koja je lako topljiva.

Ugradnja iste izvršava se varenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

Opis proizvoda

IDENT: 4004

Uložak: stakleni voal

Masa: >3.8 kg/m2

Feksibilnost pri: -5°C

Otpornost prema tečenju: 120° C

Prekidna sila

Uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N

Izduženje pri prekidu: >2 %

Rolna: 10 m2

Odlike plastomerne bitumenske trake za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – Kondor V4

 • Odlično zaptivanje
 • Otporan na loše vremenske uslove
 • Dugotrajnost
 • Ugrađuje se veoma lako i jednostavno
 • Bilo kakve naknadne intervencije moguće je izvršiti
 • Nema štetnih posledica po zdravlje
 • Dugi niz godina prisutnosti na tržištu potvrđuju kvaliteta

Kondorflex P4

Elastomerne bitumenske trake za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – traka Kondorflex P4 svoju primenu kao donji sloj ili međusloj dvoslojnih i višeslojnih sistema ravnih krovova. Kod izuzetno zahtevnih vertikalnih i horizontalnih hidroizolacija podzemnih delova objekata, koji se stalno izlažu vodenim pritiscima – Kondorflex P4 nalazi svoju primenu.

I sa jedne i sa druge strane Kondorflex P4 ima zaštitu u vidu  polietilenske folije koja je

Ova traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

Opis proizvoda

IDENT: 4038

Uložak: poliesterski filc

Masa: >3.8 kg/m2

Fleksibilnost pri: -20°C

Otpornost prema tečenju: 100° C

Prekidna sila

Uzdužno /poprečno: >550 N / >300 N

Izduženje pri prekidu: >30 %

Rolna: 10 m2

Kondorflex V4

Hidroizolaciona traka Kondorflex V4 (elastomerne bitumenske trake za temeljne hidroizolacije i ravne krovove) se upotrebljuje kod dvoslojnih ili višeslojnih sistema ravnih krovova kao donji ili međusloj. Primenjuje se  i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su konstantno izloženi pritisku vode. I sa jedne I sa druge strane trake nalazi se njena zaštita u vidu lako topljive polietilenske folije. Ugradnja trake Kondorflex V4 se vrši varenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

Opis proizvoda

IDENT: 4033

Uložak: stakleni voal

Masa: >3.8 kg/m2

Fleksibilnost pri: -20°C

Otpornost prema tečenju: 100° C

Prekidna sila

Uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N

Izduženje pri prekidu: >2 %

Rolna: 10 m2

Poliazbitol

Poliazbitol je, u stvari, elastomerna bitumenska pasta, koja se upotrebljava za takozvani hladni postupak za nanošenje hidroizolacije. Poliazbitol u sebi sadrži organski rastvarač. Ova pasta se koristi  u hladnom stanju.

Uputstvo za upotrebu poliazbitola

Kao što je već rečeno, poliazbitol se koristi  isključivo u hladnom stanju. Pre upotrebljavanja,  neophodno ga je izmešati i homogenizirati. Postavljanje ove elastomerne bitumenske paste se može vršiti u dva ili tri sloja, na taj način što se u svaki prethodni vrši utiskivanje staklene mrežice da bi došlo do povezivanja slojeva.

Mrežicu za poliazbitol najbolje je upotrebljavati što mekšu, jer na taj način dolazi do lakšeg utiskivanja. Da bi se u što većoj meri napravio kontrast prilikom utiskivanja poželjno je da mrežica bude bele boje, što će obezbediti  mogućnost da što bolje i jasnije vidite mesta gde je utisnuta.

Njegova upotreba je preporučljiva je na temperaturama > +5ºC.  Na betonsku konstrukciju  ili padni beton  se nanosi nakon postavke hidroizolacione trake za izjednačavanje parnog pritiska. Poliazbitol, pre njegove upotrebe, obavezno treba izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m² u jednom sloju.

Prilikom njegove višeslojne ugradnje u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine  3 cm. Nanošenje novog sloja vrši se nakon što Kada prethodni sloj dovoljno očvrsne, tek tada se vrši nanošenje novog,  odnosno nikako pre  48 sati pre nanošenja prethodnog.

Kada se završi postupak  hidroizolacije sa Poliazbitolom, poželjno je  nanošenje premaza Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu i kao takav jezaista odlična zaštita od sunca.

Poliazbitol može da se koristi u zatvorenim prostorijama, s tim što je neophodno da se prethodno omogući dovod svežeg vazduha, kako i dobro provetravanje.

Prilikom hladnog vremena, može doći do zgušnjavanja proizvoda, tako da treba, najmanje 24h pre korišćenja, lagerovati Poliazbitol u zagrejanoj prostoriji.

Poliazbitola se koristi tako što se nanosi četkom (koja ima tvrdu dlaku), špahtlom ili razastiračem.

Kada se koristi Poliazbitol?

Polizbitol se upotrebljava za zaista ogroman broj raznih delatnosti,  za hidroizolaciju krovova, za sanaciju bitumenskih hidroizolacija, koristi se kao antikorozivni premaz limenih i metalnih površina. Takođe, može se upotrebljavati  i za obradu prodora hidroizolacija, slivnika, atika i venaca.

Potrošnja i pakovanje poliazbitola

IDENT: 4126 4136

Potrošnja poliazbitola je 2-2,5 kg/m2 u jednom sloju.
Pakovanja su metalne kante od 5 i 22 kg.

Poliazbitol proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

Opis proizvoda

Poliazbitol se koristi u kombinaciji sa Bitulitom koji služi kao podloga ili prajmer. Preko poliazbitola se nanosi solarflex koji ima zadatak da štiti crnu izolaciju od propadanja.

PREUZMITE NAŠ KATALOG

Pogledajte online ili preuzmite naš katalog kako biste videli opširnije o našim uslugama i asortimanu koju imamo u ponudi.

Izostop, Orsona Velsa br.3, Beograd

KONTAKT: +381 11 318 63 04 | +381 63 60 38 12
EMAIL: IZOSTOP@LIVE.COM
PIB 107985462,
MB 20910461,
Šifra delatnosti 4399 - građevinarstvo.