BITUMEN

BITUMENSKI PROIZVODI

Bitumen je prirodan i ekološki prihvatljiv materijal.

Poznat je već hiljadama godina kao hidroizolacioni materijal u zgradarstvu i putogradnji. Koristili su ga još drevni Sumeri, Egipćani i Rimljani. Čak i danas je, osnovna sirovina u proizvodnji modernih polimer bitumenskih proizvoda.

Oksidirani bitumen

Ili industrijski bitumen koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka, namenjenih za ugradnju na mestima, koja nisu izložena vremenskim uticajima, pre svega velikim temperaturnim promenama.

Od oksidiranog bitumena izrađujemo hidroizolacione trake za jednostavna rešenja zaštite objekata od vlage. Koristimo ih pre svega za hidroizolaciju neukopanih delova objekata. Po fizičkim osobinama imaju tačku topljenja iznad 70°C i pucaju na temperaturama ispod 0°C.

Bitumen, modifikovan plastomernim dodacima (aPP)

Koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka,namenjenih za različite vrste hidroizolacija, kao napr. protiv vlage i vode iz tla, kao i za ravne krovove. Trake od plastomernih bitumena imaju tačku razmekšavanja iznad temperature 120°C, dok kod temperature od – 5°C do – 10°C još ne pucaju. Trake su dimenzionalno stabilne i toplotno postojane.

Bitumen, modifikovan elastomernim dodacima (SBS)

Koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka namenjenih za ugradnju hidroizolacije ukopanih delova objekata i za zaptivanje ravnih krovova. Trake su nešto mekše. Tačka razmekšavanja im je na temperaturi iznad 100°C, a kod temperature od – 15°C do – 25°C ne pucaju, zato ih možemo ugrađivati i kod nižih temperatura (i ispod 0°C).

Elastomerne bitumenske trake se osim izvođenja na betonskim podlogama koriste, još naročito za ugradnju na drvenim i metalnim podlogama (visoko profilisani trapezni lim).

PODRUČJE UPOTREBE BITUMENSKIH TRAKA
  • Hidroizolacije ukopanih delova objekta u manje zahtevnim i manje vlažnim terenima bez prisustva zaostajuće ili stajaće vode (procedna voda)
  • Hidroizolacije ukopanih delova objekta u zahtevnim i vlažnim terenima sa stalnom ili povremeno prisutnom podzemnom vodom (voda pod pritiskom)
  • U sistemima ravnih krovova i terasa (klasični toplotno izolovan ravan krov, inverzni ravan krov, kombinovani ili »duo« ravan krov)
  • Parne brane u sistemima ravnih krovova
  • U sistemima kosih krovova (podloga za preklopno pokrivanje, završni sloj s posipom od mineralnih škriljaca)
  • Hidroizolacije u niskogradnji (viadukti, parkirališta, javne garaže)
  • Samoljepive trake: samoljepive trake koristimo za direktno polaganje na izolaciju od EPS-a ili XPS-a.

PREUZMITE NAŠ KATALOG

Pogledajte online ili preuzmite naš katalog kako biste videli opširnije o našim uslugama i asortimanu koju imamo u ponudi.

Izostop, Orsona Velsa br.3, Beograd

KONTAKT: +381 11 318 63 04 | +381 63 60 38 12
EMAIL: IZOSTOP@IZOLACIJAIPODOVI.COM
PIB 107985462,
MB 20910461,
Šifra delatnosti 4399 - građevinarstvo.